o mnie

wykształcenie

 • 2001-2007 Politechnika Gdańska, Wydział Architektury i Urbanistyki. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym, projekt dyplomowy ocena celująca
 • 2009-2010 studia podyplomowe, Politechnika Poznańska BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW – BUDPAS, uprawnienia audytorskie nr 7909

osiągnięcia zawodowe

 • 2012 III miejsce w konkursie na nową siedzibę WFOŚiGW w Gdańsku. Biurowiec bioklimatyczny, zeroenergetyczny
 • 2011 nagroda w konkursie WZORCOWY DOM EKOLOGICZNY czasopisma MURATOR (przyznano 4 równorzędne nagrody)
 • 2007 Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Kwidzyna za projekt dyplomowy „Hotel Szkoła Łacińska na Starym Mieście w Kwidzynie”. Hotel pasywny, dostosowany do potrzeb osób o różnym stopniu sprawności, w tym dla osób niewidomych oraz niesprawnych ruchowo. Obszerna analiza konserwatorska, historyczna i urbanistyczna

działalność dodatkowa

 • od marca 2016 r. koordynator ds. legislacji w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie SARP.
 • styczeń 2016 r. panelistka na I Konwencie Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Wypowiedź o potrzebie liberalizacji prawa budowlanego z uwagi na zawyżony koszt budowy w kontekście budynków NZEB.
 • wrzesień 2015 r. 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy-Zdroju. Prelekcja pt. Budynek Prawie Zeroenergetyczny – naturalne oświetlenie.
 • listopad 2015 r. panelistka na Konferencji Muratora Jakość budynku – energia, klimat, komfort wrzesień 2015 r. stoisko o architekturze prawie zeroenergetycznej na Pomorskich Dniach Energii z Baltic Renewable oraz Baltic Lab w Sopocie
 • czerwiec 2015 r. panelistka na VI Kongresie Stolarki Okiennej w Ożarowie Mazowieckiem Aktualny stan prawa w zakresie oszczędności energii w budownictwie w odniesieniu do okien i osłon przeciwsłonecznych, ze szczególnym uwzględnieniem etykietowania energetycznego.
 • członek Zespołu ds. architektury zrównoważonej w SARP
 • 2014 r. członek ministerialnego Zespołu ds. Opracowania Projektu Krajowego Planu Mającego na Celu Zwiększenie Liczby Budynków o Niskim Zużyciu Energii
 • kwiecień 2014 r. prelekcja na XIV Forum Termomodernizacja 2014 pt. Praktyka Integrated Energy Design – rola przegród przeszklonych
 • styczeń 2014 r. artykuł dla Świata Szkła pt. Szkło dla energii
 • listopad 2013 r. wykład pt. Termomodernizacja. Metody projektowania pod kątem energii – szkolenie dla gmin Planowanie i zarządzanie energią w jednostce samorządu terytorialnego w Kościerzynie
 • wrzesień 2013 r. prelekcja na konferencji prasowej INOUTIC. Rola przegród transparentnych we współczesnej architekturze energooszczędnej
 • lipiec 2013 r. – prezentacja projektu domu w Podzamczu przy wystawie Na przykład. Nowy Dom Polski w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • od lipca 2013 r. ekspert niezależny w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki. Liczne publikacje w WarunkiTechniczne.pl oraz udział w pracach grupy roboczej Racjonalizacja Użytkowania Energii. Propozycje zmian przepisów budowlanych pod kątem projektowania budynków NZEB
 • marzec 2013 r. – prelekcja na Targach Budowlanych Lubdom 2013 Architektura niskoenergetyczna oraz prezentacja wybranych projektów
 • od 2012 r. autorka licznych artykułów oraz redaktorka w czasopiśmie internetowym www.progg.eu Progg – prograsywna wiaja świata. Autorka artykułów: Nowa energia w architekturze, Zrównoważony Orient, Architektura holistyczna, Architektura konceptualna vs realna i inne