Dzień: 29 października 2016

Daylight Factor

Czym jest Daylight Factor? DF to współczynnik oświetlenia światłem dziennym – iloczyn natężenia światła naturalnego wewnątrz Ei (lux) do natężenia światła naturalnego na zewnątrz Ee (lux) analizowanego pomieszczenia. DF = Ei /Ee ·100 % Współczynnik Daylight Factor, aby był porównywalny oblicza się dla całkowicie zachmurzonego nieba, w dniu równonocy (22 marca lub 22 września) na […]

Czytaj więcej